Vier generaties op de werkvloer

donderdag, August 10, 2017

Op zoek naar de verbindende factor

In een gemiddeld bedrijf werken tegenwoordig vier verschillende generaties met elkaar samen. Voor werkgevers kan dit een uitdaging zijn, want iedere generatie steekt heel anders in elkaar. Hoe zorg je als werkgever ervoor dat je goed inspeelt op de behoeftes van de verschillende generaties? Hoe laat je ze optimaal presteren? Hoe verbindt je ze met elkaar?

Voor het eerst sinds de industriële revolutie zijn er meer dan drie generaties aan het werk op de werkvloer. Babyboomers, Generatie X, Y en Z; ieder opgegroeid in een totaal andere tijdsgeest, komen op kantoor allemaal samen. De meningen over hoe om te gaan met diverse generaties in organisaties lopen sterk uiteen. Je kunt je afvragen hoe zwaar we nu eigenlijk moeten tillen aan de onderlinge verschillen tussen de generaties. Moeten we het aanpassen van organisaties aan het werken met vier generaties een hoge prioriteit geven? Welke overeenkomsten zijn er tussen deze generaties?

Grootste verschillen
Door de generaties heen verschuiven de behoeftes voor de ideale werkplek aanzienlijk. En daar hoort een behoefte aan verschillende faciliteiten bij. We noemen een paar voorbeelden: Babyboomers en Generatie X zijn bereid om te forenzen naar het werk en hechten waarde aan een vast, eigen bureau in een gesloten ruimte. Generatie Z daarentegen woont het liefst op fietsafstand van het werk en wil niet vastzitten aan een enkel bureau. Zij willen gaan en staan waar ze kunnen, zoeken een inspirerende en open plek om te werken en willen vanaf daar toegang hebben tot alle data die zij nodig hebben voor hun job. Waar de Babyboomers veel waarde hechten aan werken tussen 8.30 uur en 17.00 uur, willen de nieuwe generaties flexibeler zijn. De uiteindelijke output is belangrijker dan tussen bepaalde tijden van de dag verplicht op kantoor aanwezig zijn om te werken.

 

Om succesvol te blijven, moeten organisaties hun medewerkers faciliteren in deze verschillende wensen rondom wonen, werken en werktijden. Leidinggevenden zullen bijvoorbeeld hun autoriteit moeten loslaten om "heldenmakers" te worden in plaats van zelf helden te zijn. Opleiding en ontwikkeling van nieuwe helden staat daarbij centraal. Generatie Y en Z doen niet aan verplichtingen (werken omdat de baas het zegt) en hechten niet aan hiërarchie en titels, maar des te meer aan gedeelde verlangens, verbondenheid, samen presteren. De oudere generaties gedijen echter nog prima bij de traditionele structuren die wij kennen. Een werksfeer waarbij de baas boven de medewerkers staat zal dus niet aanslaan bij de jongeren, maar een sfeer waarbij alle medewerkers zelf alle controle krijgen zal niet goed aanslaan bij de ouderen. Een balans tussen beide uitersten is voor de leidinggevende van nu de grote uitdaging.

De verbindende factor tussen generaties
Wordt het dan een en al onbegrip tussen verschillende generaties? Absoluut niet natuurlijk. Er zijn veel aspecten die generaties met elkaar verbinden op de werkvloer. Al met al werken de meeste werknemers met een positieve instelling. Vooral het sociale aspect van werken wordt hoog gewaardeerd. De dag starten met een tas koffie en een praatje met collega’s is voor veel werknemers een hoge prioriteit.

 

Als werkgever kun je een vlotte samenwerking niet zomaar afdwingen. Maar door de juiste omstandigheden te creëren, kun je de onderlinge samenwerking natuurlijk wel bevorderen. Natuurlijk, e-mails zijn efficiënt. Maar een gesprekje na de lunch of bij de koffieautomaat is soms veel effectiever. Dan moet je als baas niet altijd op de klok willen kijken. Communicatie verloopt bij alle generaties overwegend via persoonlijk contact. Ook hierin speelt het sociale aspect een grote rol.

Onder elkaar kunnen collega’s meestal zichzelf zijn, blijkt uit de benchmark. Men wil ook zichzelf kunnen zijn. In toenemende mate worden werk en privé met elkaar gecombineerd. Het is niet voor niets dat de hippe bedrijven onder ons fitness en kinderopvang aanbieden. Daarnaast zien met name oudere werknemers hun job als onderdeel van wie ze zijn.

Een blik op de toekomst
Technische innovaties zullen de arbeidsmarkt volgens velen in de toekomst het meest beïnvloeden. Werkplekken veranderen onder andere door nieuwe technische ontwikkelingen, zoals werken in de cloud. Wat uit onze en andere observaties blijkt is dat er ook meer aandacht moet komen voor de mens achter de werknemer. Met name jongeren hechten veel meer waarde aan flexibel werken en een open cultuur.

Er zijn ook zeker een aantal aspecten van het werk die duidelijk generatie overstijgend zijn. Werkplekken veranderen, maar menselijk contact blijft voor iedere generatie hard nodig om optimaal te kunnen presteren. Daarnaast worden zelfontwikkeling, goede werksfeer en kunnen samenwerken met je collega’s over de hele linie gezien als belangrijk. Voor u als werkgever zijn deze zaken perfect om op in te spelen. Creëer bijvoorbeeld break-outs en koffiecorners voor werknemers om met elkaar een tas koffie te drinken of overleg te houden. Zo wordt informeel contact gestimuleerd met collega’s en tussen generaties. Dit zal de samenwerking zeker bevorderen. Een praatje bij de koffieautomaat verbindt ons uiteindelijk allemaal.

Gratis onderzoeksrapport
Meer weten over de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld over de specifieke aspecten in de healthcare? Of juist in business & industry? Of per generatie? Of specifiek voor Vlaanderen of Wallonië? Het volledige onderzoeksrapport "In Control of our moment: Als vier generaties samenkomen op de werkvloer" is nu hier gratis te downloaden.