Is onze job onderdeel van onze identiteit?

donderdag, August 3, 2017

Voor de meeste mensen neemt hun job een groot deel van de dag in beslag. Werk is bijna altijd een vast gespreksonderwerp als we op bezoek zijn bij vrienden. Het is een belangrijk onderdeel van ons leven. In hoeverre beïnvloedt werk wie wij zijn? En kunnen we wel onszelf zijn op het werk?

Bij onze verkenning "In control of our moment" stelden wij het volgende: “Mijn werk is onderdeel van wie ik ben”. De overgrote meerderheid van de ondervraagden is het eens met deze stelling. Opvallend is dat werknemers zich meer met hun job vereenzelvigen naarmate ze ouder worden. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat jongere werknemers wellicht nog volop op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Ze moeten nog ervaren wat het is om langere tijd te werken voor een werkgever, onderdeel te worden van een team en een eenheid te vormen met collega’s.

Wat betekent dit? "Ik ben mijn functie" impliceert een vorm van loyaliteit. Je laat je job niet zomaar in de steek, je vindt het belangrijk, maar het maakt je ook kwetsbaar. De arbeidsmarkt veranderd in een snel tempo. Functies die jaren geleden nog in overvloed beschikbaar waren, dreigen nu volledig te verdwijnen. Een vast contract is zeldzamer geworden en mensen jobhoppen veel meer. Wat gebeurt er met iemand als die zich vereenzelvigt met zijn/haar functie en hij wordt ontslagen?

In dit licht bekeken kun je je afvragen of het verstandig is om de eigen identiteit (deels) in te leveren voor een job. Misschien moeten werknemers de kans krijgen om hun eigen identiteit terug te claimen. Dat kan op allerlei manieren: van meer vrijheid in kledingkeuze, werktijden en werkplek tot de keuze uit een breed palet aan koffiesmaken en voeding.

Zijn we onszelf op werk?
We bekijken het vanuit een andere hoek. Kunnen mensen op het werk wel zichzelf zijn? Als we het onze respondenten vragen blijkt dat in de meeste gevallen collega’s onder elkaar zichzelf zijn. Bij de oudste respondenten is dit altijd het geval, maar van de jongste twee generaties meldt toch een kwart tot een derde in de samenwerking niet altijd zichzelf te kunnen zijn. Voelen deze jongeren zich gedwongen om zich anders voor te doen dan ze werkelijk zijn? En waar komt dit door? Of blijven ze juist trouw aan wie ze zijn en krijgen ze daardoor niet altijd de kans om alles uit hun carrière te halen? Voor een goede werksfeer is het essentieel dat mensen zich op hun gemak voelen. Aan werkgevers de uitdaging om de mensen die zich niet op hun gemak voelen te detecteren en hen te helpen, zodat ook zij optimaal kunnen presteren. Dit kan door bijvoorbeeld regelmatig een-op-eengesprek te hebben met medewerkers in een open en vertrouwelijke sfeer.

Het is duidelijk dat werk nauw verbonden is met wie wij zijn. Dat maakt ook dat plezier in je job nog veel belangrijker wordt. En dat veranderingen in de job heel hard kunnen aankomen. Je verandert niet alleen iemands werkzaamheden, maar ook een deel van iemands persoon. Voor meer plezier in het werk is het misschien bevorderlijk als medewerkers de kans krijgen om meer invloed te krijgen op de invulling van de job. Ga op zoek naar de persoonlijke wensen van medewerkers. Wat zijn hun behoefte op het gebied van bijvoorbeeld faciliteiten? Wat zou hen helpen zich echt thuis te voelen? Want, voor degenen die zich enorm identificeren met het werk, is het heel belangrijk dat ze daar dan ook plezier uit halen, zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Gratis onderzoeksrapport
Meer weten over de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld over de specifieke aspecten in de healthcare? Of juist in business & industry? Of per generatie? Of specifiek voor Vlaanderen of Wallonië? Het volledige onderzoeksrapport "In Control of our moment: Als vier generaties samenkomen op de werkvloer" is nu hier gratis te downloaden.