Het effect van een compliment op het werk

donderdag, August 3, 2017

Stoel aanschuiven, de laatste slok koffie naar binnen gieten en we zitten klaar om de eerste werkzaamheden van de dag te starten. De meeste mensen gaan dan ook enthousiast iedere dag weer aan het werk. De beste motivator daarvoor? Erkenning en waardering. Doet u als werkgever hier genoeg aan?

Over wat ons als mens motiveert is veel onderzoek gedaan. Een van de bekendste uitkomsten daarvan is de piramide van Maslow. Veel van de behoeftes die in deze piramide staan, worden vervuld op het werk. Ons salaris zorgt voor ons brood op de plank, ons arbeidscontract draagt bij aan de zekerheid die we voelen en onze collega’s zijn (een deel van) ons sociaal contact. De behoefte aan waardering en erkenning komt ook veel terug op het werk. Mensen willen graag voelen dat ze hun werk niet voor niets doen. 

 

 

 

 

In ons eigen benchmarkonderzoek "In control of our moment" vroegen we onze respondenten of zij voldoende waardering krijgen en waar ze dat aan merken. 7% van de respondenten zegt niet voldoende waardering te krijgen. De rest krijgt dat gelukkig wel. Het grootste deel van hen, maar liefst 63%, merkt dat ze waardering krijgen door de mate van zelfstandigheid en vertrouwen die ze krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan er beter?

We vroegen ook, wat kan er nog beter aan de waardering die u krijgt? Wat ontbreekt er nog? 50% van de respondenten antwoordde: "positieve feedback". Als we kijken naar de leeftijd van onze respondenten blijkt ook dat de jongere generaties een bovengemiddelde behoefte hebben aan complimenten. Waarschijnlijk dient dit als bevestiging dat ze goed bezig zijn. Voor hun oudere collega’s geldt dat duidelijk minder, al neemt de behoefte aan complimenten bij de oudste generatie weer toe.

Kleine aanpassing doet al wonderen
Als zoveel mensen het gevoel hebben dat ze complimenten of positieve feedback missen, moeten we daar dan niet extra op inzetten? Dat kan al met een hele kleine aanpassing in leiderschapsstijl. In zijn boek "The one minute manager" beschrijft Kenneth Blanchard een aanpak die gericht is op onmiddellijke en duidelijke feedback.

Blanchard stelt dat je eerst heel concrete werkdoelen moet opstellen per medewerker. Laat ze deze per stuk opschrijven op een blaadje in maximaal 250 woorden en het regelmatig doorlezen en bespreken. Vervolgens is het belangrijk dat je heel duidelijke en direct op de situatie feedback geeft. Dit in de vorm van kort complimenten geven en kort de ontwikkelpunten aanhalen. Zie je een werknemer iets doen dat bijdraagt aan zijn doelen, neem dan meteen kort de tijd en geef die persoon een compliment. Wees specifiek en vertel ook waarom zijn of haar gedrag goed is voor de organisatie. Hetzelfde principe geldt als mensen iets doen wat niet goed is. Neem dan ook een minuut, geef die persoon feedback op hoe hij of zij dat beter kan doen en waarom. Spreek daarna wel je waardering uit voor de persoon en ga weer aan de slag.

Geef gul, geef een compliment
Erkenning en waardering zijn voor veel mensen een belangrijke reden om iedere dag weer gemotiveerd aan het werk te gaan. Veel mensen ervaren ook dat zij die erkenning krijgen, maar missen de positieve feedback. Een compliment zo nu en dan brengt dus heel veel goeds! Met paar kleine aanpassingen in leiderschapsstijl kunt u er al voor zorgen dat uw medewerkers nog gemotiveerder aan de slag gaan.

Gratis onderzoekrapport
Meer weten over de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld over de specifieke aspecten in de healthcare? Of juist in business & industry? Of per generatie? Of specifiek voor Vlaanderen of Wallonië? Het volledige onderzoeksrapport "In Control of our moment: Als vier generaties samenkomen op de werkvloer" is nu hier gratis te downloaden.