De ideale start van werkend Vlaanderen en Wallonië

donderdag, August 3, 2017

Vroeg opstaan, snel ontbijten, invoegen in de file en dan stipt op tijd achter het bureau. Het is het horrorscenario dat soms wordt geschetst van het werkende leven. Maar is dit misschien niet de bittere werkelijkheid? Gaan we wel met plezier naar ons werk iedere dag? En hoe kunt u als werkgever het best een gevoel van enthousiasme bevorderen? Of is het allemaal zo erg niet als het klinkt?

In de benchmark "In control of our moment" keken wij naar wat er speelt onder werknemers in Vlaanderen en Wallonië en wat hen in deze tijd van snelle verandering zoal bezig houdt. Een van de aspecten waar we erg benieuwd naar waren is de vraag "Wat zijn de belangrijkste motivaties om te gaan werken?". Het tweede aspect wat we hierbij onderzochten was hoe verschillende leeftijdscategorien aankijken tegen deze vraag. Zijn er grote verschillen te ontdekken tussen jongeren en oudere werknemers?

I work, therefore I am
Werk bepaalt in grote mate iemands gevoel voor eigenwaarde en maatschappelijke status. Heb je een job, dan hoor je erbij. Samenwerken met collega’s is dan ook een belangrijke drijfveer voor het hebben van een job, al is ‘erbij horen’ niet het enige dat telt. Er zijn immers veel meer motivaties om te werken, zoals beloning, status, een sociaal netwerk of zelfontplooiing.


Als we kijken naar wat de respondenten van het benchmarkonderzoek zeggen, zien we dat het overgrote deel met enthousiasme naar hun werk gaat. Met name 40’ers en 60+’s geven aan dat ze met enthousiasme iedere dag weer op hun job verschijnen.

Bijna 1 op de 5 respondenten zegt dat ze op routine naar het werk gaat. Opmerkelijk hierbij is dat 30% van de twintigers – die toch nog aan het begin van hun carrière staan – zeggen op routine naar het werk te komen. In geen enkele andere leeftijdscategorie is dat percentage zo hoog. Moeten zij nog wennen aan de transitie van student naar werknemer? Of hebben mensen van 30 jaar en ouder een betere manier gevonden om met het werkleven om te gaan?

 

De ideale werkdag
Al met al kunnen we wel stellen dat de meeste werknemers met plezier naar hun werk gaan. De ideale werkdag is voor iedereen uiteraard heel anders, maar we kunnen wel kijken naar hoe men het liefst de werkdag start.

Werken heeft een sterke sociale rol: een praatje met collega’s is waar ruim een derde van alle respondenten de werkdag het liefst mee begint, op de voet gevolgd door het drinken van een tas koffie. Aannemelijk is dat velen deze beide activiteiten combineren. Het lijken vooral de jongste en oudste generaties te zijn die er de voorkeur aan geven om met een tas koffie achter het bureau te kruipen om e-mails te beantwoorden.

Opvallend is dat de aandacht voor een goed contact met klanten, residenten of patiënten – de mensen voor wie men uiteindelijk toch naar het werk komt – pas op de eerste plaats komt bij respondenten vanaf 30 jaar en dan toeneemt met de leeftijd.

Tot slot zegt 8% de werkdag op een andere manier te beginnen, onder meer met:
● een tas thee of een glas water
● een bezoekje aan alle afdelingen 
● dadelijk aan het werk gaan
● het doornemen van de agenda en de planning

De file is het waard
Kortom kunnen we dus stellen dat, ondanks alle ergernissen van de ochtend, men over het algemeen met enthousiasme naar het werk gaat. Op het werk wordt contact met collega’s sterk gewaardeerd. Men zoekt elkaar op, neemt de dag door en deelt de laatste nieuwe ontwikkelingen in hun leven. Het klassieke beeld van het praatje bij de koffieautomaat leeft dus voort en draagt bij aan het enthousiasme en plezier dat men uit de job haalt. Als werkgever doet u er dus goed aan dit zoveel mogelijk te bevorderen. Een lekker tas koffie bevordert het gesprek, net als een sfeervolle open ruimte om elkaar te ontmoeten.

Gratis onderzoekrapport
Meer weten over de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld over de specifieke aspecten in de healthcare? Of juist in business & industry? Of per generatie? Of specifiek voor Vlaanderen of Wallonië? Het volledige onderzoeksrapport "In Control of our moment: Als vier generaties samenkomen op de werkvloer" is nu gratis hier te downloaden.